04.10.17. Javna nabavka br. 123/2016 - Integracija elemenata PMIS-a sa aktivnim elementima ITSS-a

04.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

04.10.17. Konkursna dokumentacija

30.10.17. Odluka o obustavi postupka

03.11.17. Obaveštenje o obustavi postupka