04.10.17. Javna nabavka br. 26/2017 - Prenos podataka u sistemu za opservaciju saobraćaja

04.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

04.10.17. Konkursna dokumentacija

10.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

11.10.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.10.17. Adendum br.1

11.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

12.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

18.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.10.17. Odluka o dodeli ugovora

05.12.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru