04.11.19. Javna nabavka br. 57/2019 - Tehnička dokumentacija za izgradnju mosta preko reke Dulenke u Rekovcu na državnom putu IIA reda br. 183, deonica: Gornja Sabanta - Rekovac

04.11.19. Poziv za podnošenje ponuda

04.11.19. Konkursna dokumentacija

08.11.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.11.19. Odluka o dodeli ugovora

13.12.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru