05.07.19. Javna nabavka br. 56/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IIB reda br. 352 sa putnim objektom preko autoputa IA reda broj A1 kod Kolara, deonica: Smederevo (Kolari) - petlja Kolari


Štampa