06.02.19. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1, IB 22 i IIA 147: Lot 1: IA 1, Brestovac (petlja) – Doljevac (petlja), Lot 2: IB 22, Ušće - Raška (Kosovska Mitrovica), Lot 3: IB 22, Novi Pazar (Brđani)-Ribariće


Štampa