07.02.19. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IA 1, IB 33 i IB 34: Lot 1: IA 1, Ražanj - Aleksinac, Lot 2: IB 33, Požarevac - Lješnica, i Lot 3: IB 34, Bratinac - Braničevo, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-RRD4-3/2017-02


Štampa