07.09.18. Javna nabavka br. 79/2018 - Dopunsko lasersko snimanje i obrada postojećih laserskih podataka za potrebe izrade novog rešenja Idejnog projekta i Projekta za građevinsku dozvolu autoputa Е-761, deonica: Kruševac (Koševi) - Adrani


Štampa