08.07.20. Javna nabavka br. 40/2020 - Održavanje telefonskih centrala, telefonske opreme i mrežnih internet instalacija i opreme


Štampa