09.05.18. Javna nabavka br. 12/2018 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima - faza I (obezbedženje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja)

09.05.18. Poziv za podnošenje ponuda

09.05.18. Konkursna dokumentacija

28.06.18. Odluka o dodeli ugovora

09.01.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru