09.05.19. Javna nabavka br. 32/2019 - Održavanje ESRI ArcGIS softverskog paketa za 2019/2020 godinu

09.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

09.05.19. Konkursna dokumentacija

15.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.06.19. Odluka o dodeli ugovora

02.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru