11.04.19. Javna nabavka br. 6/2019 - Tehnička kontrola projektno - tehničke dokumentacije za Intermodalni terminal Batajnica

11.04.19. Poziv za podnošenje ponuda

11.04.19. Konkursna dokumentacija

11.04.19. Prilog uz konkursnu dokumentaciju

17.04.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

17.04.19. Adendum br.1

17.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

22.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

10.05.19. Odluka o dodeli ugovora

04.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru