11.09.19. Javna nabavka br. 80/2019 - Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom izgradnje državnog puta IA reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA–A5 (Е-761) u Mrčajevcima


Štampa