12.06.18. Javna nabavka br. 38/2018 - Tehnički pregled objekta - državnog puta I-B reda br.12, Novi Sad - Zrenjanin, deonica: Kać - Zrenjanin 1 (obilaznica), stacionaža od km 13+095 do km 37+306, L = 24,211km


Štampa