13.12.19. Javna nabavka br. 141/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na autoputu E-761 od Adrana do Preljine


Štampa