14.06.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IB 21 i IB 39: Lot 1: IB 21: Valjevo (obilaznica)-Kaona-Kosjerić (Varda), L=21,100 km, i Lot 2: IB 39: Leskovac jug-Leskovac (Bratimilovce), L=6,208 km, ID br: RRSP/CS3-VKL/2016-08


Štampa