14.06.16. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 35, deonice: Merošina - Prokuplje (Orljane), L=11,503 km i Beloljin - Kuršumlija - Rudare, L=24,171 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB35MPBR/2016-09


Štampa