15.01.19. Javna nabavka br. 1/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 24 na teritoriji Batočine


Štampa