15.05.19. Javna nabavka br. 17/2019 - Tehnička dokumentacija za за rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: Petrovaradin – Sremski Karlovci od km 129+673 do km 132+369, L=2,70 km


Štampa