15.05.19. Javna nabavka br. 17/2019 - Tehnička dokumentacija za за rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: Petrovaradin – Sremski Karlovci od km 129+673 do km 132+369, L=2,70 km

15.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

15.05.19. Konkursna dokumentacija

30.05.19. Odluka o obustavi postupka

06.06.19. Obaveštenje o obustavi postupka