15.05.19. Javna nabavka br. 18/2019 - Tehnička dokumentacija za за rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: kroz naselje Sremski Karlovci od km 132+369 do km 135+580, L=3,21km


Štampa