16.05.18. Javna nabavka br. 42/2018 - Plan detaljne regulacije (L=51km) i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti izgradnje brze saobraćajnice IB reda Šabac - Loznica (L=55km)

16.05.18. Poziv za podnošenje ponuda

16.05.18. Konkursna dokumentacija

18.05.18. Adendum br.1

21.05.18. Adendum br.2

21.05.18. Prilog

21.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

22.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.06.18. Izmenjena konkursna dokumentacija

07.06.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

08.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

22.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.07.18. Odluka o dodeli ugovora

20.07.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru