17.06.20. Javna nabavka br. 5/2020 - Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije i nadzor nad dodatnim radovima na izgradnji naplatnih stanica na državnim putevima A1 (Autoput E-75) - krak ka Makedoniji, A4 (Autoput E-80) - krak ka Bugarskoj


Štampa