17.07.19. Javna nabavka br. 60/2019 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije poboljšanja d.p. IA-A1 (E-75), Horgoš - Novi Sad (desna strana), deonice: od km 1+125 do km 14+800

17.07.19. Poziv za podnošenje ponuda

17.07.19. Konkursna dokumentacija

22.07.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.08.19. Odluka o dodeli ugovora

25.09.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru