18.06.18. Javna nabavka br. 43/2018 - Dodatno angažovanje nadzorne službe nad radovima na izgradnji servisnih saobraćajnica, izgradnji mosta i putnog prelaza na km 117+897 u okviru Projekta LOT 1.1. - Projektovanje i izgradnja autoputa E-75 od km 108+000

18.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

18.06.18. Konkursna dokumentacija

03.07.18. Odluka o dodeli ugovora

18.07.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru