18.11.15. Javna nabavka br. 96/2014 - Idejni projekat mosta preko Save na koridoru državnog puta IB reda br. 21 (М-21), deonica: Novi Sad - Ruma - Šabac

18.11.15. Poziv za podnošenje ponuda

18.11.15. Konkursna dokumentacija

14.12.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 1

17.12.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 2

17.12.15. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda 3

01.02.16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

15.08.16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

03.08.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

06.09.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru