19.02.18. Javna nabavka br. 9/2018 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu od Niša do Merdara

19.02.18. Poziv za podnošenje ponuda

19.02.18. Konkursna dokumentacija

19.02.18. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

23.03.18. Odluka o dodeli ugovora

29.03.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

19.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru