19.04.18. Javna nabavka br. 22/2018 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB reda br. 22, deonica: Novi Pazar - Ribariće - državna granica sa Crnom Gorom, sa putnim objektom - vijaduktom preko klisure - Orlje na km 276+070


Štampa