20.02.20. Javna nabavka br. 95/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: Petrovaradin - Sremski Karlovci od km 129+673 do km 132+369, L=2,70 km


Štampa