20.05.19. Javna nabavka br. 33/2019 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

20.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

20.05.19. Konkursna dokumentacija

25.06.19. Odluka o dodeli ugovora

02.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru