20.10.17. Javna nabavka br. 136/2017 - Studija zamene postojećih svetlosnih izvora LED izvorima sa teledirigovanim menadžmentom

20.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

20.10.17. Konkursna dokumentacija

23.10.17. Adendum br.1

23.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

21.11.17. Odluka o dodeli ugovora

13.12.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru