20.10.17. Javna nabavka br. 137/2017 - Studija izvodljivosti upotrebe električnih službenih vozila na području grada Beograda za potrebe JP "Putevi Srbije" sa cost benefit analizom


Štampa