21.09.17. Javna nabavka br. 100/2017 - Tehnička dokumentacija za most preko reke Mlave na državnom putu IIA reda br. 147, deonica: Petrovac na Mlavi (Veliko Laole) - Petrovac na Mlavi

21.09.17. Poziv za podnošenje ponuda

21.09.17. Konkursna dokumentacija

26.09.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

05.10.17. Odluka o dodeli ugovora

30.10.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru