22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IA 3, deonica: granica HR/SR (Batrovci) - Kuzmin 1 (autoput) (pun profil), L=21,805 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IA3BK/2015-07


Štampa