22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 21, deonica: Irig 2 – Ruma 1 (autoput), L=15,245 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB21IR/2015-05


Štampa