22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 35, deonica: Kladovo – Brza Palanka, L=23,565 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB35KBP/2015-06


Štampa