22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 35, deonica: Zaječar 5 – Knjaževac 1 (Trgovište), L=24,222 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB35ZK/2015-03


Štampa