22.04.15. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 39, deonica: Vlasotince – Svođe, L=12,510 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB39VS/2015-04


Štampa