25.01.19. Javna nabavka br. 124/2018 - Projekat provere bezbezdnosti saobraćaja na državnim putevima IB reda (dužina 345 km)

25.01.19. Poziv za podnošenje ponuda

25.01.19. Konkursna dokumentacija

28.01.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

31.01.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

15.03.19. Odluka o dodeli ugovora

16.05.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru