25.05.16. Javna nabavka br. 50/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Garibovac – Lukića most, na km 317+050, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac


Štampa