25.05.16. Javna nabavka br. 51/2016 - Tehnička dokumentacija za rehabilitaciju državnog puta IB reda broj 22, sa putnim objektom preko potoka Suva Jaruga – Đorđevića most, na km 320+400, deonica: Zagrađe – Gornji Milanovac


Štampa