25.09.17. Javna nabavka br. 119/2017 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica: Požega - Boljare (granica sa Crnom Gorom) (Autoput E-763)

25.09.17. Poziv za podnošenje ponuda

25.09.17. Konkursna dokumentacija

24.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.11.17. Odluka o dodeli ugovora

18.12.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru