27.04.18. Javna nabavka br. 10/2018 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2017. godinu

27.04.18. Poziv za podnošenje ponuda

27.04.18. Konkursna dokumentacija

27.04.18. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

15.05.18. Odluka o dodeli ugovora

08.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru