28.09.18. Javna nabavka br. 77/2018 - Plan detaljne regulacije i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti rekonstrukcije i izgradnje državnog puta IB reda br. 19, deonica: Neštin - Vizić - Erdevik od km 0+000 do km 13+700 (L=13,70km)


Štampa