28.10.19. Javna nabavka br. 110/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 39 od Vlasotinca do Svođa


Štampa