28.11.18. Javna nabavka br. 121/2018 - Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora i Idejni projekat sa Studijom opravdanosti brze saobraćajnice IB reda, autoput E-75 Beograd - Niš - Požarevac - Veliko Gradište - Golubac

28.11.18. Poziv za podnošenje ponuda

28.11.18. Konkursna dokumentacija

21.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

24.12.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.01.19. Odluka o dodeli ugovora

27.02.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru