28.11.18. Javna nabavka br. 130/2018 - Projekat identifikacije crnih tačaka sa predlogom mera za sanaciju

29.11.18. Poziv za podnošenje ponuda

29.11.18. Konkursna dokumentacija

25.12.18. Odluka o dodeli ugovora

23.01.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru