30.05.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnih puteva IB 10, IB 27 i IIA 160: deonice: granica APV - Pančevo i Pančevo - granica APV; Markovac - Svilajnac i Svilajnac – Medveđa, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-PSM/2016-03


Štampa