30.05.16. Izrada Glavnih projekata pojačanog održavanja državnog puta IB 15, Lot 1: Kula (Bačka Topola) - Vrbas (Savino Selo), L=10,156 km i Lot 2: Vrbas (Zmajevo) - Srbobran (Feketić), L=9,492 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB15KVS/2016-02


Štampa