30.05.16. Izrada Glavnog projekta pojačanog održavanja državnih puteva IB 14 i IB 33, deonica: granica APV (Kovin) - Ralja - Požarevac (Orljevo), L=32,680 km, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-IB14APVRP/2016-01


Štampa