30.06.20. Javna nabavka br. 137/2019 - Medijske kampanje sa ciljem podizanja nivoa bezbednosti u saobraćaju na državnim putevima kroz edukaciju vozača i svih učesnika u saobraćaju


Štampa